Blog

Wycieczka z biurem podróży nie spełnia moich oczekiwań

Wykupiłeś wymarzoną i długo wyczekiwaną wycieczkę na jedną z Wysp Kanaryjskich, lecz po przyjeździe coś jest nie tak jak być powinno… np. organizator zapewniał przestronny, nowoczesny apartament, a Ty otrzymałeś mały, ciasny pokój z rozpadającym się łóżkiem. Co możesz zrobić w tej sytuacji?

Przede wszystkim postaraj się jak najszybciej zgłosić wszelkie rozbieżności z umową agentowi turystycznemu. Umożliwi mu to jak najszybsze rozwiązanie problemu, a Tobie być może nie popsuje wypoczynku. Jeżeli jednak nie rozwiąże to problemu, możesz sam tego dokonać, a następnie wystąpić o zwrot kosztów. Pamiętaj, aby wyznaczyć organizatorowi rozsądny termin na możliwość usunięcia niezgodności.

Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zmiany pokoju na inny, odpowiadający umówionym standardom? Możesz wystąpić o odpowiednie obniżenie ceny wycieczki, odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Swoje roszczenia możesz skierować bądź do organizatora wycieczki, bądź do agenta turystycznego, u którego ją zakupiłeś, a masz na to aż 3 lata.

Pamiętaj, aby zawierając umowę z biurem podróży dokładnie przeczytać jej treść, zwłaszcza postanowienia, które są dla Ciebie niekorzystne, gdyż może się okazać, że należą one do tzw. klauzuli niedozwolonych, które są nieważne. Przykładowo, nie możesz zrzec się dochodzenia odszkodowania za różnego rodzaju oferty promocyjne, biuro podróży nie może także postanowić, że w razie nieprzewidzianych sytuacji uniemożliwiających powrót do kraju nie pokryje kosztów dodatkowego zakwaterowania (ma taki obowiązek i dotyczy on do 3 nocy).

Kolejnym przypadkiem jest zmiana ceny wycieczki. Jest ona możliwa tylko wtedy, gdy zostało to przewidziane w umowie. Podwyższenie ceny może jednak nastąpić tylko w przypadku zmiany:


1)           ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
2)           wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
3)           kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej. 

(Art 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Dz.U. 2017 poz. 2361 )

Zmiana ta nie może jednak nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki, podwyżka nie może przekroczyć 8% ceny całkowitej i musi zostać sporządzona na trwałym nośniku (np. na piśmie, w formie e-mail czy nawet SMSa), w zrozumiały sposób i wyjaśniając sposób obliczenia zmiany ceny. Jeżeli podwyżka przekroczy owe 8% masz możliwość odstąpienia od umowy ze zwrotem wszelkich kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.