Blog

W jakim kraju złożyć pozew o rozwód? Cz.2

W części pierwszej artykułu skupiłem się na sytuacji w jakim kraju złożyć pozew i gdy małżonkowie są Polakami, gdy choć jeden z nich mieszka za granicą lub wspólnie mieszkają poza terytorium Polski. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W tej części znajdziesz informacje w jakim kraju złożyć pozew o rozwód w sytuacji, gdy obywatel/obywatelka Polski jest w związku małżeńskim z obcokrajowcem. Większość transgranicznych stosunków wewnątrz Unii Europejskiej regulowana jest w drodze rozporządzeń i dyrektyw. Według rozporządzenia Rady WE NR 2201/2003, właściwe są sądy Państwa Członkowskiego UE na którego terytorium:

  • Małżonkowie zwykle zamieszkują, lub

Czas trwania zwykłego pobytu nie jest ważny, jak i miejsce wspólnego zamieszkania w kraju.

Dla przykładu: Małżeństwo zawarte przez Polkę i Hiszpana, którzy zamieszkują w Hiszpanii. Właściwym sądem będzie sąd hiszpański;

  • Małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub

Jak często bywa, po rozstaniu jeden z małżonków wraca do ojczystego kraju

Dla przykładu: Małżeństwo zawarte przez Polskę i Hiszpana, którzy zamieszkiwali wspólnie w Hiszpanii. Po rozstaniu, Polka wróciła do Polski a Hiszpan nadal mieszka w Hiszpanii. Właściwym sądem będzie sąd hiszpański;

  • Pozwany zwykle zamieszkuje, lub

Jest to ogólna reguła, która stanowi, że wytaczamy powództwo w miejscu ostatniego wspólnego zamieszkiwania lub zamieszkania pozwanego.

Dla przykładu: Małżeństwo zawarte przez Polkę i Hiszpana, którzy zamieszkiwali wspólnie w Hiszpanii. Po rozstaniu, Polka wróciła do Polski, a Hiszpan nadal mieszka w Hiszpanii. Z pozwem decyduje się wystąpić Hiszpan. Właściwym sądem może być sąd hiszpański lub sąd polski.

  • W przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub

Dotyczy to umowy między małżonkami mieszkającymi w Hiszpanii o wybór prawa właściwego

  • Składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub

Dla przykładu: Małżeństwo zawarte przez Polkę i Hiszpana, którzy zamieszkiwali wspólnie w Hiszpanii. Po rozstaniu Polka zamieszkała w Niemczech a Hiszpan na Węgrzech. Polka może złożyć pozew o rozwód przed sądem niemieckim, jeżeli zamieszkiwała w Niemczech co najmniej rok.

  • Składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest obywatelem danego Państwa Członkowskiego

Dla przykładu: Małżeństwo zawarte przez Polkę i Hiszpana, którzy zamieszkiwali wspólnie w Hiszpanii. Po rozstaniu Polka zamieszkała w Polsce, a Hiszpan na Węgrzech. Polka może złożyć pozew o rozwód przed sądem polskim jeżeli zamieszkiwała w Polsce co najmniej pół roku. – Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, ta opcja jest chyba najkorzystniejsza dla Polaków 😉

Na samym końcu chcę Ci wyjaśnić różnicę pomiędzy jurysdykcją, czyli sądem danego państwa, który będzie orzekać w przedmiocie rozwodu. Odrębną kwestią jest prawo właściwe – czyli prawo, według którego sprawa będzie prowadzona. Istnieje możliwość, że polski sąd będzie stosował hiszpańskie prawo.. 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.