Blog

W jakim kraju złożyć pozew o rozwód cz.1?

Kryzys małżeński dopada coraz więcej małżeństw. Szczególnie jest skomplikowany gdy w grę wchodzi element międzynarodowy w przypadku małżeństw tzw. mieszanych, gdy małżonkowie tej samej narodowości rezydują na terenie państwa nie będącego ich ojczyzną lub w przypadku gdy są obywatelami różnych krajów. W tej sytuacji mamy do czynienia z rozwodem międzynarodowym, pierwszym etapem jest ustalenie gdzie sprawa rozwodowa ma zostać przeprowadzona, kolejnym zaś jest ustalenie prawa właściwego (w jakim kraju i sądzie), na czym skupię się w tym artykule.

W tym artykule skupię się na kwestii, gdy małżonkowie są Polakami, jeżeli chcesz dowiedzieć się co w przypadku gdy Polak jest w związku z cudzoziemcem, kliknij tutaj

Polacy mieszkający w innym kraju niż Polska, jeżeli wzięli ślub w Polsce, mogą również rozwieźć się w innym kraju niż Polska jak również w Polsce – wybór należy do nich. Możesz wnieść w Polsce pozew jeśli:

1) oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce lub jeden z nich dalej mieszka w Polsce lub

2) małżonek będący żądający rozwodu co najmniej od roku bezpośrednio przed wszczęciem postępowania mieszka w Polsce lub

3) małżonek występujący o rozwód jest obywatelem polski i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed skierowaniem sprawy do sądu mieszkania w Polsce lub

4) oboje małżonkowie są obywatelami polski – zatem nie muszą mieszkać w Polsce.

Zasadą jest, że Sądy Okręgowe w Polsce rozpoznają sprawy rozwodowe. Pozew należy wnieść do sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Dla przykładu, małżonkowie mieszkali wspólnie w Warszawie, ale jeden z nich wyprowadził się do Gdańska, właściwym sądem będzie Sąd Okręgowy w Warszawie. W sytuacji gdy małżonkowie nie mieszkają w okręgu, wyłącznie właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy tego nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda. Wracając do przykładu – Mieszkali wspólnie w Warszawie, jeden małżonek mieszka w Gdańsku, drugi w Krakowie, osoba która chce pozwać małżonka z Gdańska, musi złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Gdańsku, a gdy osoba mieszka z granicą, w Krakowie.

A co w sytuacji gdy małżonkowie nie mieszkają w Polsce? Sąd Okręgowy musi zostać wyznaczony przez Sąd Najwyższy. Należy złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o wyznaczenie właściwego sądu (dopuszczalny jest nawet wniosek przez złożeniem pozwu) lub złożyć pozew do Sądu Okręgowego, który z urzędu powinien zwrócić się do Sądu Najwyższego o oznaczenie sądu właściwego (wersja dla leniwych ?)

Na mocy Rozporządzenia Rady WE z dnia 27 listopada 2003 r. Polacy mieszkający za granicą mogą również wnieść pozew o rozwód w państwie UE np. Hiszpanii, jeśli:

  • Małżonkowie zwykle tam zamieszkują
  • Małżonkowie ostatnio zwykle tam zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje
  • Pozwany zwykle tam zamieszkuje
  • W przypadku wspólnego wniosku, gdy którykolwiek z małżonków zwykle tam zamieszkuje
  • W przypadku złożenia wniosku zwykle tam zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przez złożeniem wniosku

Gdy zdecydujesz się na rozwód w Polsce pewnie zadajesz sobie pytanie czy musisz przyjeżdżać z zagranicy na rozprawę. No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód i braku stawiennictwa na pierwszej rozprawie bez uzasadnionej przyczyny, zostanie ona zawieszona. W przypadku dalszych rozpraw, wymagane jest tylko osobiste stawiennictwo gdy sąd wezwie Cię do tego. Dlatego w tym wypadku zaleca się ustanowić profesjonalnego pełnomocnika, która będzie Cię reprezentował w sądzie. Być może sąd może poprzestać tylko na przesłuchaniu jednego małżonka, w sytuacji gdy drugi małżonek mieszka daleko od Polski. Zatem warto rozważyć również taką możliwość

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.