Blog

Umowa najmu nieruchomości na Wyspach Kanaryjskich? Zobacz co koniecznie powinno się w niej znaleźć

W życiu towarzyszy nam bardzo często, podczas gdy jesteśmy na wakacjach czy dłuższego pobytu w wymarzonym przez nas miejscu. By uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, umowa najmu powinna zawierać elementy, które są niezbędne do jej istnienia, jak i elementy dodatkowe by zabezpieczyć interesy najemcy czy wynajmującego. Zapewne słyszałeś o wolności swobody umów, może ona kształtować stosunki prawne między osobami dowolnie, czasem na Twoją niekorzyść. Zatem, co powinna taka umowa zawierać? Postaramy się wyjaśnić jak najprostszym językiem.

 • Data oraz miejsce zawarcia umowy – na samym wstępie powinna znaleźć się data oraz miejsce zawarcia umowy, najczęściej pisana jest ona w prawym górnym rogu – niby oczywiste, a jednak wiele osób o tym zapomina.
 • Określenie stron, słowniczek – następnie należałoby zacząć od przedstawienia stron. Jedną stroną umowy jest najemca, zatem podajemy imię i nazwisko, wiek, narodowość, numer dowodu osobistego oraz miejsce zamieszkania. By nie powtarzać tych informacji lub by uniknąć rozbieżności (gdy najemca i wynajmujący mają takie same imię) można na samym końcu umieścić zapis, że tak właśnie będzie nazywał się najemca (arrendatario). Oczywiście tak samo postępujemy w przypadku wynajmującego (arrendador). W tym miejscu możesz również umieścić słowniczek, czyli wyjaśnić pojęcia, które będą dalej używane w umowie.
 • Oznaczenie nieruchomości – niezbędne jest również oznaczenie nieruchomości, którą wynajmujemy. By mieć pewność, że pod danym adresem istnieje dana nieruchomość, można również umieścić dane z wypisu z Księgi Nieruchomości (Registro de la Propiedad), które dokładnie określają nieruchomości. Wystarczy wypis nota simple informativa. Kliknij tutaj by dowiedzieć się czym jest nota simple informativa.
 • Czas trwania umowy – zapewne słyszałeś o zmianie ustawy dotyczącej wynajmu nieruchomości. Minimalny okres wynajmu trwa 5 lub 7 lat (w zależności czy wynajmujący jest osobą prawną). Na zasadzie swobody umów możesz oczywiście określić, że najemca może wypowiedzieć stosunek najmu za miesięcznym wypowiedzeniem bez prawa do roszczenia odszkodowania przez wynajmującego. W przypadku braku takiego zapisu, mają zastosowanie przepisy ustawowe.
 • Czynsz ­– chyba najważniejsza część umowy ? – najbezpieczniej jest podać czynsz w taki sposób: 700 euro (siedemset euro) oraz termin płatności, np. miesięcznie z góry do każdego siódmego dnia miesiąca na rachunek bankowy… Tutaj można umieścić o wiele więcej informacji, o których wspomnimy w kolejnych postach na stronie legalnekanary.pl. Tutaj możesz zapisać się do subskrypcji.
 • Wydatki/koszty – Jak to zostało przyjęte, ogóle wydatki konserwacji nieruchomości, podatki, opłaty oraz inne obowiązki dotyczące nieruchomości należą do wynajmującego. Jednakże strony mogą umówić się, że powyższe wydatki będą opłacane przez najemcę. W takim wypadku należałoby ustalić maksymalną kwotę w jakiej najemca może ponieść te wydatki. Dlatego uważaj i dokładnie czytaj co podpisujesz.
 • Kaucja – jest ona zazwyczaj pobierana w wysokości jednego miesięcznego czynszu. A co jeśli wynajmujący zaznaczył, że chce kaucję w wysokości 3 miesięcznych czynszów? W takim wypadku zastosowanie mają przepisy ustawy, które wskazują, że wartość kaucji nie może przekroczyć dwóch rat miesięcznych. Dodatkowo nie zapomnij dodać, że po wygaśnięciu umowy, wynajmujący powinien zwrócić kaucję najemcy w określonych terminie.
 • Podnajem – w miejscach turystycznych ta informacja jest bardzo ważna – Oczywiście, że wynajmujący może zastrzec, że podnajem przez najemcę wymaga zgody przez wynajmującego a w przypadku podnajęcia bez jego zgody, taka umowa jest nieważna.
 • Dodatkowe informacje – Warto dodać, że przypadku wystąpienia przyczyn określonych w ustawie, umowa może zostać rozwiązana po spełnieniu się tych przyczyn. Oczywiście warto dodać, że do niniejszej umowy mają również zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Adres do doręczeń – Ważną informacją jest również podanie adresu do doręczeń stron, a w przypadku zmiany takiego miejsca, wymagane jest zawiadomienie o tym drugiej strony.
 • Jurysdykcja sądowa – oznacza podporządkowanie się określonemu prawu oraz właściwości sądowej. Tłumacząc to, właściwym prawem oraz właściwym sądem będzie sąd położenia nieruchomości.
 • Podpisy stron

Zastanawiałeś się kiedyś może czy za każdy dzień zwłoki z zapłatą czynszu możesz umieścić zapis w umowie, że najemca będzie zobowiązany do zapłaty np. 40 euro? Czy można takie coś zastrzec?

Masz pytania dotyczące umowy najmu? Lub chciałbyś dowiedzieć czy się umowa, którą zamierzasz podpisać jest dla Ciebie bezpieczna, śmiało do nas napisz na legalnekanary@gmail.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.