Blog

Ślub z obcokrajowcem w Hiszpanii– jakie formalności muszę załatwić?

Zawarcie związku małżeńskiego z osobą pochodzącą z innego kraju już raczej nie jest wielkim zaskoczeniem dla nikogo, ale czy aby do tego doszło należy dopełnić jakichś szczególnych formalności?

Musisz przedstawić następujące dokumenty:

– Odpis aktu urodzenia

– Dokument potwierdzający aktualny stan cywilny (w przypadku rozwodników konieczne będzie przedstawienie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego, a w przypadku wdowców/wdów odpis skrócony aktu zgonu małżonka)

– Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego,

– Ważny dokument tożsamości,

– Dokument potwierdzający zameldowanie z okresu ostatnich 2 lat (empadronamiento) bądź rezydencja

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty powinny mieć nadaną klauzulę apostillę bądź zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Co więcej, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem konsul nie posiada uprawnień do wydobycia w/w dokumentów, należy wnioskować o nie bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dlaczego warto dokonać rejestracji zawarcia związku małżeńskiego w polskim urzędzie stanu cywilnego?

Jest to niezbędne chociażby dla wydania nowego dokumentu tożsamości, w przypadku zmiany nazwiska. Jest to o tyle ważne, że dokument ten zachowuje ważność przez 4 miesiące od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego jednocześnie zmianę nazwiska, a gdy małżeństwo zostało zawarte przed konsulem lub za granicą od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa.

Potrzebne do tego będą następujące dokumenty:

– Wniosek o transkrypcję

– Oryginał hiszpańskiego aktu małżeństwa

– Tłumaczenie hiszpańskiego aktu małżeństwa dokonane przez tłumacza przysięgłego

– Oryginał aktu urodzenia hiszpańskiego małżonka wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

Wniosek ten można złożyć osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce bądź za pośrednictwem konsula.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.