Blog

Prezent dla najbliższej rodziny w Polsce – czy musimy zapłacić podatek?

Pobyt poza granicami Polski często wiąże się z nabyciem wielu cennych rzeczy. Mieszkając za granicą często wzbogacamy się, a po powrocie dajemy w prezencie nabyte przez nas przedmioty najbliższej osobie np. samochód, a to rodzi obowiązek zgłoszenia darowizny do Urzędu Skarbowego. Zatem jak wygląda sytuacja, gdy darowizna jest dokonywana w kręgu najbliższej rodziny.

Odpowiedź znajdziemy w ustawie o podatku od spadków i darowizny. W tej sytuacji, zgodnie z art. 4a, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itp.), wstępnych (rodzice, dziadkowie itp.), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Koniecznym warunkiem, by uzyskać zwolnienie jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. A tak właściwie, kiedy powstaje obowiązek podatkowy? W przypadku darowizny, z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a gdy umowa nie jest zawarta w tej formie – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się co w przypadku, gdy umowa nie jest zawarta w formie darowizny, kliknij tutaj.

Osoby będące najbliższą rodziną należą do tzw. I grupy podatkowej, zatem gdy wartość darowizny jest wyższa niż 9637 zł, darowizna będzie wolna od podatku w sytuacji, jeśli podatnik zgłosi fakt jej nabycia. Jej zgłoszenia dokonujemy na druku SD-Z2 (można go znaleźć w wyszukiwarce google lub Urzędzie Skarbowym). Warto zaznaczyć, że nie ma limitu kwotowego dla darowizny zwolnionej z podatku w kręgu najbliższej rodziny, co jest dla niej korzystne.

Zgłaszanie darowizny do Urzędu Skarbowego nie jest praktyką dość częstą, jednakże zastanów się nad zgłoszeniem, gdy darowizną jest rzecz znacznej wartości np. nieruchomość, samochód, gdyż w przeciwnym wypadku będziesz musiał zapłacić od niej podatek, jeśli nie zgłosiłeś jej w odpowiednim 6-miesięcznym terminie. A ten podatek będzie wynosił od 3% do 20%.

A Ty jak oceniasz obowiązek zgłaszania darowizny do Urzędu Skarbowego? Czy fiskus nie powinien wiedzieć o naszym majątku i ich przesunięciu o wiele mniej niż obecnie? 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat darowizny, serdecznie zapraszam Ciebie na mój blog dotyczący odwołania darowizny. Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.