Blog

Paczka wróciła do Polski, jak złożyć reklamację?

Rodzina lub znajomy wysłali paczkę kurierem na Wyspy Kanaryjskie. Cieszysz się, że niedługo będziesz ją miał, śledzisz paczkę co kilka dni a tu nagle wyskakuje komunikat: Return to sender (zwrot do nadawcy). Myślisz wtedy sobie, dlaczego nie przeszła kontroli celnej? Czy zawierała coś co nie powinno być przewożone? A może nie zapłaciłem cła? A nie.. przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc dlaczego podąża w kierunku Polski? Jak się okazuje przewoźnik oferuje możliwość wysyłki paczki z Polski do Hiszpanii, jednak zapomina wspomnieć o tym, że nie realizuje przesyłek na Wyspy Kanaryjskie (nawet po wprowadzeniu danych do systemu i wysłaniu).

Więc co w takiej sytuacji należy zrobić?

Można opisać zaistniałą sytuację i skontaktować się z Konsumenckim Centrum e-porad w celu zasięgnięcia porady. Kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej

Pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z infolinią w celu ustalenia dlaczego przesyłka została zwrócona do adresata. Ważne jest by przy powrocie paczki do Polski żądać podania przyczyny dlaczego paczka wróciła lub poinformować konsultanta z infolinii o wysłaniu takiej informacji.

Jako drugi, należy złożyć reklamację, którą możemy znaleźć najczęściej na stronie głównej przewoźnika. W reklamacji należy uważać, żeby nie napisać zbyt wielu informacji.. które mogą wykorzystać przeciwko nam. Zaznaczę, żeby nie pisać, że zawierała np. żywność, karty kredytowe czy alkohole, gdyż w przypadku odpowiedzi na reklamację mogą wykorzystać ten argument przeciwko nam ? Przewoźnik w ciągu 30 dni powinien udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta. A jeśli jej nie udzieli, oznacza to uznanie reklamacji.

Art. 7a. 1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (dz. U. 2019 poz. 139

Co do zasady, przewoźnik zazwyczaj udzieli odpowiedzi odmownej przyznania dochodzonej kwoty. Przysługuje nam ponowna odpowiedź na otrzymaną odpowiedź. Jeżeli znów będzie negatywna, możemy wybrać kontakt z Rzecznikiem Praw Konsumentów, Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub drogę sądową.

Na obecnym etapie warto skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Zapewnią oni bezpłatne poradnictwo prawne oraz wystąpią z interwencją do przewoźnika w sprawie ochrony Twoich praw i interesów drogą telefoniczną lub emailową. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Urzędu Miasta lub Gminy lub Starostwa Powiatowego z miejscowości z której wysyłana została paczka z Polski.

Gdy odpowiedź na pismo Rzecznika Praw Konsumentów przez przewoźnika jest nadal negatywna, Rzecznik powinien przygotować wniosek do Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania polubownego. Niestety, przewoźnik może nawet na te pismo nie odpowiedzieć, zatem pozostaje droga sądowa. Jednakże czy osoba, która wysłała paczkę z miejscowości np. Suwałk musi jechać do Warszawy by dochodzić na drodze sądowej zwrotu około 170 zł za przesyłkę? Niestety, działy reklamacji czasem celowo odmawiają reklamacji pomimo, że racja jest po stronie konsumentów, gdyż jak to się często zdarza, konsument nie będzie specjalnie poświęcał swojego czasu na jazdę do Warszawy, pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Jest to niestety kwestia, która wymaga zmiany w naszym prawie.

A Ty, jakie masz z tym doświadczenia? Podziel się swoimi uwagami i spostrzeżeniami w komentarzu ?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.