Blog

Czy uzyskując empadronamiento na Wyspach Kanaryjskich automatycznie utracę meldunek w Polsce?

W Hiszpanii meldunek nazywa się „empadronamiento”. Aby ubiegać się o niego nie jest konieczne posiadanie nieruchomości na własność, wystarczy umowa najmu mieszkania, a także zaświadczenie, że jest to mieszkanie członka rodziny bądź przyjaciela.

Czy zatem uzyskując meldunek na Wyspach Kanaryjskich utracę meldunek w Polsce?

Zacznijmy od tego, że w Polsce obowiązek meldunkowy polega na:


1)    ZAMELDOWANIU SIĘ W MIEJSCU POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO
2)    WYMELDOWANIU SIĘ Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO;
3) ZGŁOSZENIU WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
ART. 24 PKT 2 USTAWY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 R. O EWIDENCJI LUDNOŚCI, DZ. U. 2010 NR 217 POZ. 1427

Czym zatem różni się pobyt stały od pobytu czasowego?

Pobyt stały polega przede wszystkim na zamiarze stałego przebywania pod określonym adresem, natomiast pobytem czasowym jest zamieszkiwanie w innym miejscu przez okres ponad 3 miesięcy, ale bez zamiaru stałego w nim przebywania. Musisz mieć jednak na uwadze, że zgodnie z polskim prawem równocześnie możesz mieć tylko jedno miejsce stałego pobytu i jedno miejsce pobytu czasowego.

Co do zasady, jeśli opuszczasz miejsce stałego bądź czasowego pobytu przed upływem deklarowanego okresu pobytu musisz wymeldować się. Nawet jeżeli tego nie zrobisz to do wymeldowania dojdzie także w przypadku dokonania zameldowania w nowym miejscu pobytu, czyli uzyskania Empadronamiento. Także jeżeli wyjeżdżając z Polski masz zamiar mieszkać na stałe na terenie Wysp Kanaryjskim masz obowiązek zgłosić swój wyjazd. Będzie to skutkowało wymeldowaniem z miejsca stałego i czasowego pobytu. Jeśli nie masz zamiaru stałego zamieszkiwania na wyspach, masz obowiązek zgłosić swój wyjazd dopiero w przypadku, gdy pobyt przekracza 6 miesięcy. Nie zapomnij, że musisz także zgłosić swój powrót do kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.