Blog

Czy mogę urodzić dziecko za granicą w ramach ubezpieczenia NFZ?

W ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnej (EKUZ) osoba ubezpieczona ma prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Dotyczy to sytuacji, gdy nastąpi przedwczesny poród lub rozpocznie się akcja porodowa a dana osoba jest podczas podróży do innego kraju UE. W tej sytuacji karta EKUZ obejmie wszelką opiekę medyczną związana z ciążą. Jednakże w sytuacji, gdy planujesz poród za granicą (leczenie planowane) należy skontaktować się z właściwym organem służby zdrowia w swoim kraju i złożyć wniosek o wcześniejsze zezwolenie. Po uzyskaniu takiej zgody, ubezpieczony ma pewność, że koszty porodu będą pokryte przez NFZ. Powód porodu za granicą musi być uzasadniony np. mąż pracuje za granicą, wcześniejszy wynajem mieszkania niż poczęcie dziecka oraz spełnienie dodatkowych wymagań opisanych na stronie NFZ (kliknij tutaj). Dokument powinien być wypełniony przez lekarza specjalistę, link do dokumentu. Pamiętaj, brak takiej zgody może wiązać się z pokryciem kosztów porodu w całości. W celu uzyskania pełniejszej informacji należy skontaktować się z Twoim właściwym organem służby zdrowia.

Czy ktoś z Was miał doświadczenie z porodem za granicą i chciałby podzielić się swoją opinią? Zapraszamy do komentowania ?

Linki:

Planowane leczenie za granicą

Planowanie leczenia za granicą

Leczenie planowane, uprzednia zgoda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.