Blog

Czy będąc po rozwodzie mogę wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę?

Zgodnie z zamysłem polskiego ustawodawcy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom wspólnie. Sytuacja ta może się jednak zmienić, jeśli dojdzie do rozwodu. (Jeśli chcesz dowiedzieć się w jakim kraju złożyć pozew o rozwód w przypadku, gdy mieszkaliście za granicą kliknij tutaj) Czy w tej sytuacji jeden z rodziców może zabrać swoją pociechę na wycieczkę za granicę bez zgody drugiego?

Co do zasady każdy z rodziców może samodzielnie podejmować decyzje o sprawach życia codziennego dotyczących dziecka. Jednakże zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nawet krótkotrwały wyjazd za granicę jest traktowany jako sprawa istotna. Jeżeli więc w wyniku rozwodu władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom bądź jest ograniczona w stosunku do jednego z nich, ale przysługuje mu prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, zgoda na wyjazd musi zostać wyrażona przez oboje rodziców. Warto zawsze upewnić się i przeczytać ponownie postanowienie sądu odnośnie sprawowania władzy rodzicielskiej czy nie istnieje w tym zakresie jakiś wyjątek. Mimo iż polskie prawo nie przewiduje konkretnej formy udzielenia zgody przez rodzica, najbezpieczniejszą formą jest zgoda w formie pisemnej potwierdzona notarialnie. Koszt takiej usługi wynosi maksymalnie 20 zł.

Co jednak w przypadku, gdy rodzic nie wyraża zgody?

Wtedy należy skierować sprawę do mediacji, a jeżeli nie przyniesie ona pożądanych efektów wystąpić do sądu opiekuńczego o wydanie zgody na wyjazd dziecka.

Art. 97. § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.