• Blog

  Ślub z obcokrajowcem w Hiszpanii– jakie formalności muszę załatwić?

  Zawarcie związku małżeńskiego z osobą pochodzącą z innego kraju już raczej nie jest wielkim zaskoczeniem dla nikogo, ale czy aby do tego doszło należy dopełnić jakichś szczególnych formalności? Musisz przedstawić następujące dokumenty: – Odpis aktu urodzenia – Dokument potwierdzający aktualny stan cywilny (w przypadku rozwodników konieczne będzie przedstawienie odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego, a w przypadku wdowców/wdów odpis skrócony aktu zgonu małżonka) – Zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego, – Ważny dokument tożsamości, – Dokument potwierdzający zameldowanie z okresu ostatnich 2 lat (empadronamiento) bądź rezydencja Pamiętaj, że wszystkie dokumenty powinny mieć nadaną klauzulę apostillę bądź zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Co więcej, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem konsul nie posiada…

 • Blog

  Transkrypcja hiszpańskiego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

  Transkrypcja hiszpańskiego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego W przypadku urodzenia dziecka na terytorium Hiszpanii można ubiegać się o wydanie aktu urodzenia dziecka, który jest dokumentem wydanym przez Rejestr Cywilny potwierdzający urodzenie się dziecka na terytorium Hiszpanii. Akt ten zawiera m.in. imię i nazwisko dziecka, dzień, czas i miejsce urodzenia oraz dane rodziców. Wnioskować o wydanie aktu można na dwa sposoby: w Rejestrze stanu cywilnego bądź w tzw. Juzgado de Paz właściwego dla miejsca urodzenia dziecka. Należy zabrać ze sobą: Certyfikat narodzin dziecka podpisany przez lekarza bądź położną obecną podczas porodu, kartę z danymi do krajowego urzędu statystycznego, książeczkę rodzinną (Libro de Familia) bądź akt zawarcia małżeństwa, dokument tożsamości…

 • Blog

  Czy muszę ubezpieczyć samochód, gdy go nie używam?

  Ubezpieczenie pojazdu w Hiszpanii jest obowiązkowe, a przynajmniej w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w przeciwnym razie będziesz podlegać karze. A co w przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będziesz używać samochodu przez dłuższy czas? Zasadą jest jednak, że mimo iż samochód nie jest używany powinien zostać ubezpieczony, gdyż nawet będąc w garażu czy na parkingu może wyrządzić szkody. Jednakże istnieje możliwość zwolnienia z płatności tego ubezpieczenia poprzez skorzystanie z czasowego wyrejestrowania pojazdu (tzw. Baja temporal). Skorzystanie z tego jest możliwe w 3 przypadkach: Z powodów osobistych Z powodu przygotowania pojazdu do sprzedaży Z powodu kradzieży pojazdu. Spowoduje to także zwolnienie z obowiązku opłaty podatku drogowego (el impuesto de circulación). Jednakże konieczne…

 • Blog

  Gdy dostaniesz mandat na Wyspach Kanaryjskich…

  Otrzymanie mandatu nie jest niczym nadzwyczajnym, jednak potrafi przysporzyć wiele stresu, jeżeli dojdzie do tego podczas pobytu za granicą, zwłaszcza gdy jest to pierwszy taki incydent. Wiele osób ma tendencję do odczekiwania dłuższego okresu czasu w celu przemyślenia problemu, lecz w przypadku uzyskania mandatu na Wyspach Kanaryjskich zupełnie się to nie opłaca. Dlaczego? Otóż, opłacenie mandatu w ciągu 20 dni od jego otrzymania (licząc od dnia następnego) powoduje obniżenie jego ceny o 50%. Wyjątkiem od tej zasady jest niemożliwość zidentyfikowania kierowcy odpowiedzialnego za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Należy także wspomnieć, iż opłaty tej nie można rozłożyć na raty ani odroczyć, musi zostać opłacona w całości. W przypadku gdy ów termin…

 • Blog

  Czy będąc po rozwodzie mogę wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę?

  Zgodnie z zamysłem polskiego ustawodawcy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom wspólnie. Sytuacja ta może się jednak zmienić, jeśli dojdzie do rozwodu. (Jeśli chcesz dowiedzieć się w jakim kraju złożyć pozew o rozwód w przypadku, gdy mieszkaliście za granicą kliknij tutaj) Czy w tej sytuacji jeden z rodziców może zabrać swoją pociechę na wycieczkę za granicę bez zgody drugiego? Co do zasady każdy z rodziców może samodzielnie podejmować decyzje o sprawach życia codziennego dotyczących dziecka. Jednakże zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nawet krótkotrwały wyjazd za granicę jest traktowany jako sprawa istotna. Jeżeli więc w wyniku rozwodu władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom bądź jest ograniczona w stosunku do jednego z nich, ale…

 • Blog

  Wycieczka z biurem podróży nie spełnia moich oczekiwań

  Wykupiłeś wymarzoną i długo wyczekiwaną wycieczkę na jedną z Wysp Kanaryjskich, lecz po przyjeździe coś jest nie tak jak być powinno… np. organizator zapewniał przestronny, nowoczesny apartament, a Ty otrzymałeś mały, ciasny pokój z rozpadającym się łóżkiem. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Przede wszystkim postaraj się jak najszybciej zgłosić wszelkie rozbieżności z umową agentowi turystycznemu. Umożliwi mu to jak najszybsze rozwiązanie problemu, a Tobie być może nie popsuje wypoczynku. Jeżeli jednak nie rozwiąże to problemu, możesz sam tego dokonać, a następnie wystąpić o zwrot kosztów. Pamiętaj, aby wyznaczyć organizatorowi rozsądny termin na możliwość usunięcia niezgodności. Co w sytuacji, gdy nie ma możliwości zmiany pokoju na inny, odpowiadający umówionym standardom?…

 • Blog

  Czy uzyskując empadronamiento na Wyspach Kanaryjskich automatycznie utracę meldunek w Polsce?

  W Hiszpanii meldunek nazywa się „empadronamiento”. Aby ubiegać się o niego nie jest konieczne posiadanie nieruchomości na własność, wystarczy umowa najmu mieszkania, a także zaświadczenie, że jest to mieszkanie członka rodziny bądź przyjaciela. Czy zatem uzyskując meldunek na Wyspach Kanaryjskich utracę meldunek w Polsce? Zacznijmy od tego, że w Polsce obowiązek meldunkowy polega na: 1)    ZAMELDOWANIU SIĘ W MIEJSCU POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO2)    WYMELDOWANIU SIĘ Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO;3) ZGŁOSZENIU WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.ART. 24 PKT 2 USTAWY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2010 R. O EWIDENCJI LUDNOŚCI, DZ. U. 2010 NR 217 POZ. 1427 Czym zatem różni się pobyt…

 • Blog

  Utracony dowód tożsamości. Co dalej?

  Często zdarza się, że ktoś w natłoku obowiązków lub pośpiechu zgubi swój dokument tożsamości lub ulegnie on zniszczeniu. Jednak co powinieneś zrobić w takiej sytuacji i gdy chodzi o polski dokument podczas pobytu na wyspach? Przede wszystkim przygotuj: formularz oraz (jeśli dokument został uszkodzony) dowód tożsamości oraz inny dokument tożsamości, np. paszport (jeśli go posiadasz) Zgłoś incydent do konsulatu RP (konsulat generalny w Barcelonie, bądź ambasada w Madrycie) załączając zebrane dokumenty (konsul honorowy mający biuro na Gran Canarii nie zajmuje się takimi sprawami) za pomocą poczty lub faksu Należy pamiętać, iż konsul nie wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, w dowolnym urzędzie gminy. Pamiętaj…